Superwizja

Superwizja prowadzonych przez siebie procesów coachingu to mocne wsparcie własnego rozwoju zawodowego.
Zapraszam na sesje indywidualne lub w formie grupowych warsztatów superwizyjnych. (W zależności od potrzeb może to być praca z coachami pracującymi indywidualnie lub z coachami w organizacjach).

Może mieć formę:

  • superwizji problemowej – kiedy pracujemy z konkretnymi wyzwaniami i pojawiającymi się trudnościami w praktyce coachingowej
  • superwizji kompetencyjnej – podczas której coach rozwija konkretną, wybraną kompetencję /najczęściej z palety kompetencji ICF/
  • superwizji aspiracyjnej – kiedy rozwijamy umiejętności pracy z klientem na wyższych poziomach akredytacji lub z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i odkryć o funkcjonowaniu naszego mózgu oraz potrzeb rozwojowych ludzi dorosłych