Warsztaty superwizyjne

Randez-vous z coachingiem

Dla coachow ICF –  możliwość zdobycia punktów CCE!

Warsztaty superwizyjne

Randez-vous z coachingiem

Dla coachow ICF –  możliwość zdobycia punktów CCE!

Organizator: International Coach Federation,  Oddział Mazowsze

Spotkania grupy superwizyjno-rozwojowej to unikalna, dynamiczna i współtworzona przez wszystkich uczestników forma superwizji i rozwoju coachingowego dedykowana kompetencjom ICF.
Dla coachów z praktyką minimum 100 godzin coachingowych, pragnących doskonalić swój warsztat.

Spotkania: cykl 8 spotkań, w wybrane poniedziałki 2020 r. w godz. 18.00-21.00

Miejsce spotkań: Plac Inwalidów 3 lok. 26, 01-514 Warszawa lub online

Terminy:

 • 11 maja 2020
 • 25 maja 2020
 • 15 czerwca 2020
 • 7 września 2020
 • 21 września 2020
 • 5 października 2020
 • 19 października 2020
 • 2 listopada 2020

 1. warsztat: 11 maja 2020r. godz. 18.00-21.00  Etyka – jak to jest z „etyką coachingową” i czym różni się od etyki po prostu. Jakie użyteczne wartości i przekonania warto promować w roli coacha. Jak łączyć inne role społeczne z coachingiem i kiedy nie warto tego robić. Ego a rola coacha – jak je pogodzić i jak rozdzielać?
 2. warsztat 25 maja 2020 „Umowy zobowiązują czyli pacta sunt servanda”  – kierują uwagę uczestników na znaczenie umów w coachingu. Na co dobrze jest się umówić z klientem, na co ze sponsorami coachingu w organizacjach, kiedy i jakie kontrakty zawierać na czas poszczególnych sesji. Co służy dotrzymywaniu umów i czemu większemu służą dotrzymywane umowy.
 3. warsztat 15 czerwca 2020 „Safety first” to spotkanie dedykowane zaufaniu i bezpieczeństwu. Ponieważ ich znaczenie jest fundamentalne to warto rozwijać zachowania, po których – tak na poziomie świadomym jak i nieświadomym – będziemy wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie uczestników sesji coachingowych
 4. warsztat 7 września 2020 Obecność”. Dokładnie to obecność coachingowa. Co oznacza utrzymania się głównie w roli coacha? W jakich zachowaniach się ona manifestuje i jak rozpoznać ją w relacji a szczególnie w pytaniach zadawanych klientom. Jak dialog wewnętrzny coacha, jego nastawienie i zrozumienie własnej misji potrzebują z jednej strony miłości i pokory a z drugiej zdecydowania i wiary w siebie.
 5. warsztat 21 września 2020Słuchanie”. To spotkanie, podczas którego będziemy słuchać siebie i siebie nawzajem na pięciu poziomach. Będziemy słuchać tego, co klient mówi i czego nie mówi. Będziemy słuchać między wierszami i słuchać systemowo. Usłyszymy strukturę powierzchniową i głęboką. Poza praktyką słuchania aplikowaną w konkretnych kontekstach sesji coachingowych będziemy dawali sobie okazję do słuchania ciszy.
 6. warsztat 5 października 2020 Przebudzenie, Zmiana, Rozwój – część pierwsza. To przestrzeń dedykowana pytaniom. Jak brzmią pytania, po których rozpoznajemy praktykowanie kompetencji ICF? Co odróżnia pytanie od pytania głębokiego i komu o tym decydować? Na ile sposobów możesz spytać o to samo i które z nich będą bardziej inspirujące dla klienta?
 7. warsztat 19 października 2020 Przebudzenie, Zmiana, Rozwój  – część druga. Jak w najmniejszej ilości słów, w najbardziej esencjonalnej strukturze zawrzeć najcenniejsze i najcelniejsze pytania. Spotkanie dedykowane jest intuicji, feedbackowi, metaforze – od ustawień systemowych po symbole. Drodze od ziarna do zboża od kropli wody do tęczy od czegoś do czegoś znacznie ważniejszego.
 8. warsztat 2 listopada 2020 Żyzny grunt”. To zwieńczenie poprzednich spotkań. Podczas tej sesji będziemy mieli możliwość porozmawiać o tym, jak przechodzić od wiedzy do działania i od ryby do wędki. Ponieważ często  „wiedza to tylko hałas, dopóki nie znajdzie się w mięśniach” będziemy omawiali sesje coachingowe z perspektywy rezultatów, z perspektywy rozwoju i konkretnych rezultatów uzyskiwanych przez klienta.